VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI
VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI 

DIỆN TÍCH : 230m2 

CHẤT LIỆU : GỖ, DA SIMILI, VẢI TỔNG HỢP......

THỜI GIAN HOÀN THÀNH : 25 NGÀY + 

CHI PHÍ : 3xx triệu 

 


 

 


 

Tin Liên Quan

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI

VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI
VĂN PHÒNG - PHÒNG HỌP HIỆN ĐẠI