Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng
Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng

 

 

 

 

 

 

Thời gian thi công: 15+ ngày
Diện tích: 200m2
Hạng mục: vách tường gỗ, Alu , trần + đèn, vách cửa kính, tủ kệ....
Chi phí 1xx tr 

 

Tin Liên Quan

Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng

Show room siêu thị đồ gia dụng
Show room siêu thị đồ gia dụng