Thi công nội thất quán trà sữa Royaltea

Thi công nội thất quán trà sữa Royaltea

Thi công nội thất quán trà sữa Royaltea

Thi công nội thất quán trà sữa Royaltea

Thi công nội thất quán trà sữa Royaltea
Thi công nội thất quán trà sữa Royaltea

Royal tea - masteri an phú.

Royal tea - masteri an phú. Diện tích: 100m2 Thời gian thi công: 25 ngày

( hình ảnh trước thi công ) 

( hình ảnh trước thi công ) 

( hình ảnh trước thi công ) 

( hình ảnh trước thi công ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

( hình ảnh khi hoàn thành ) 

Royal tea - masteri an phú.

Diện tích: 100m2

Thời gian thi công: 25 ngày

Hai lầu: mỗi lầu 50m2

Vật tư: gỗ ghép tự nhiên, mdf chống ẩm, sắt trang trí, thạch cao...
Chi phí: 5xx tr bao gồm chi phí phần thô và nội thất.

 

Tin Liên Quan

Royal tea - masteri an phú.

Royal tea - masteri an phú.

Royal tea - masteri an phú.

Royal tea - masteri an phú.

Royal tea - masteri an phú.
Royal tea - masteri an phú.