COFFEE - TRÀ SỮA 3D

COFFEE - TRÀ SỮA 3D

COFFEE - TRÀ SỮA 3D

COFFEE - TRÀ SỮA 3D

COFFEE - TRÀ SỮA 3D
COFFEE - TRÀ SỮA 3D

Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép

Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép 

Mô hình Ngày và Đêm 

TỔNG DIỆN TÍCH : 180m2

CHI PHÍ CẢ XÂY DỰNG : 5xx triệu 

THỜI GIAN HOÀN  THÀNH : 5-7 NGÀY 

(Dựng cảnh 3D ban đêm)

 

(Dựng cảnh 3D ban ngày)

Liên hệ ngay để được tư vấn, thiết kế miễn phí 

Tin Liên Quan

Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép

Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép

Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép

Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép

Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép
Layout quán trà sữa 3D xây dựng nhà lắp ráp thép