CHUNG CƯ - KHÁCH SẠN HCM

CHUNG CƯ - KHÁCH SẠN HCM

CHUNG CƯ - KHÁCH SẠN HCM

CHUNG CƯ - KHÁCH SẠN HCM

CHUNG CƯ - KHÁCH SẠN HCM
CHUNG CƯ - KHÁCH SẠN HCM

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ - ID1

CHUNG CƯ - KHÁCH SẠN HCM 

DIỆN TÍCH : 78m2 

CHẤT LIỆU : GỖ, KÍNH CƯỜNG LỰC, VẢI SỢI TỔNG HỢP.....

THỜI GIAN HOÀN THÀNH : 20 NGÀY 

CHI PHÍ : 2xx triệu 

 

Tin Liên Quan

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ - ID1

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ - ID1

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ - ID1

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ - ID1

Căn Hộ 2 Phòng Ngủ - ID1
Căn Hộ 2 Phòng Ngủ - ID1